จุดควอนตัมมีการดูดซับแสงที่ดีเยี่ยม

จุดควอนตัมมีการดูดซับแสงที่ดีเยี่ยมและมีความสามารถในการดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นที่หลากหลาย ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับความคาดหวังว่าเป็นวัสดุสำคัญสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รุ่นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดควอนตัมคือแสงยืดหยุ่นและเกี่ยวข้องกับต้นทุนการประมวลผลต่ำ ดังนั้นพวกมันสามารถถูกแทนที่ด้วยการเสริมข้อเสียของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์การปรับปรุงเสถียรภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาจำนวนน้อยได้ใช้อุปกรณ์ CQD PV ที่จุดจ่ายไฟสูงสุดซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของอุปกรณ์ PV ตรวจสอบสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพโดยการให้แสงและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานคล้ายกับสภาพการใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการค้าจริงของอุปกรณ์ CQD PV . ผลก็คือมันถูกระบุว่าไอโอดีนไอโอนิกบนพื้นผิวของของแข็งจุดควอนตัมถูกลบออกผ่านออกซิเดชันส่งผลให้เกิดชั้นของออกไซด์ ชั้นออกไซด์นี้ส่งผลให้ความผิดปกติของโครงสร้างควอนตัมดอทซึ่งช่วยลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์